Privacybeleid

Artikel 1: Inleiding.

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Hondenopvoedcentrum Eemland, gevestigd aan het Noordewierweg 207, te Amersfoort, ingeschreven onder KvK-nummer 62815113. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens

Artikel 2.1.

Hondenopvoedcentrum Eemland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van uw hond
 • Ras van uw hond
 • Geboortedatum van uw hond

Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;

 • Het verlenen en factureren van onze diensten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (Belastingdienst, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), etc.
 • Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (denk hierbij aan de dierenarts) 
 • Wij delen uw e-mailadressen na uw nadrukkelijke toestemming met onze partners Eemland Diervoeders en / of Prins Petfoods (mits u zich inschrijft voor een training)

Artikel 2.2.

Indien u informatie bij ons inwint en geen klant wordt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.

Recht op inzage en rectificatie.

Artikel 3.

U bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Hondenopvoedcentrum Eemland van u heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons.

Artikel 4.

 • 4.1 Hondenopvoedcentrum Eemland verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
 • 4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
 • 4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 zijn verzoeken van publiek rechtelijke organen, zoals de Belastingdienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld en/of gebruikt worden voor handhaving van de eigen waarde van de hond.( Aanscherping wetgeving Wet dieren per 1 juli 2014).

Website

Artikel 5.

Hondenopvoedcentrum Eemland houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. U kunt gebruik maken van ons formulier zodat wij contact met u opnemen. Deze data wordt over een beveiligde verbinding verstuurd. Wilt u dit niet, belt u ons dan direct op het op de website vermelde telefoonnummer. Wij maken gebruik van cookies om de website optimaal te laten werken. Deze cookies slaan uw informatie niet op.

Bewaartermijn

Artikel 6.

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Beveiliging

Artikel 7.

Hondenopvoedcentrum Eemland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klachten

Artikel 8.

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Winkelwagen