Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor alle cursisten van Hondenopvoedcentrum Eemland en dienen door iedereen gerespecteerd te worden. Ze worden opgesteld voor de goede gang van zaken.

I. Cursisten
Met cursisten zoals ze hieronder worden genoemd, worden alle personen bedoeld die bij ons trainingen volgen.
Een WA-verzekering is verplicht.

II. Hondenopvoedcentrum Eemland
Als u zich inschrijft bij Hondenopvoedcentrum Eemland bewaren wij uw e-mailadres, voornaam en naam en geboortedatum van uw hond voor onze nieuwsbrief. Als u dit niet wilt kunt u dat ten alle tijden aangeven. Uw gegevens worden dan verwijderd uit ons systeem.
Hondenopvoedcentrum Eemland is tegenover haar cursisten niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens de georganiseerde bijeenkomsten, trainingen of evenementen, van welke aard dan ook en evenmin voor enige schade ten gevolge van de verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook. Met andere woorden, aanwezigheid en deelname aan de trainingen en andere activiteiten is voor eigen risico.
Tijdens de lessen worden foto’s gemaakt. Deze worden gepubliceerd op de website. U kunt een foto laten verwijderen waar u op staat.

III. Uw Hond
Elke hond, ongeacht ras of herkomst met een minimum leeftijd van ± 8-10 weken, mits hij de 1e enting heeft gehad, wordt toegelaten tot de Puppy-training.
De cocktailenting is verplicht. Cursisten dienen het entingsboekje van hun hond te tonen tijdens de 1e les. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de training. Een geldige verklaring van een titer-bepaling wordt geaccepteerd.

IV. Onze trainingen
Een training bij Hondenopvoedcentrum Eemland duurt ongeveer twee maanden (tenzij anders aangegeven, zoals de training Nadac Hoopers, Fit met Hond, Kind-Hond, snuffellessen, freestyle en privélessen). Hierbij worden gegarandeerd 5 lessen gegeven. (behalve als dit is aangegeven in de desbetreffende trainingsuitleg op de website)
Het lesgeld dient voor de 1e les te worden betaald. Als u tussentijds besluit niet door te gaan met de training, dan heeft u geen recht op teruggave van (een deel van) het cursusgeld. Wanneer er toch sprake is van restitutie (bepaalt HOC), dan betaalt u zeven euro vijftig administratiekosten.

Ook zal er geen restitutie plaatsvinden als er vanwege overmacht geen lessen gegeven kunnen worden. Denk hierbij aan maatregelen opgelegd door de overheid. Door terroristen of vanwege een virus (pandemie).

Wanneer de instructeur een les annuleert, wordt u in de gelegenheid gesteld, de les op een ander tijdstip in te halen.

Bent u zelf verhinderd, dan bestaat deze mogelijkheid niet.

We beginnen elke les op tijd. De les duurt 30 minuten.
Als u een les verhinderd bent, meldt u zich dan af. Dat kan per mail of per telefoon op de telefoonnummers (zie contact).
Loopse teven worden toegelaten tijdens de training. Wel graag vermelden aan de instructeur.
Als er, door veel inschrijvingen, voor een training een tweede groep wordt opgestart, is het niet mogelijk tussentijds te wisselen tussen deze groepen.
De tijden die op de website staan gelden voor het lopende seizoen. Deze kunnen in het volgende seizoen afwijken.
Tussentijds instromen bij de trainingen is in overleg mogelijk. Wij rekenen 20 euro per les voor de resterende lessen die er nog zijn in het lopende seizoen.
Bij bevorderingen naar een volgende groep bepaalt de instructeur of dit kan of niet.

V. Betalingen
Voor aanvang van de eerste trainingsdag sturen wij u een factuur met daarin de datum waarop het trainingsgeld op onze rekening moet zijn bijgeschreven. Zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven is uw inschrijving definitief. Mochten wij geen datum hebben gespecificeerd, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Voor de dierentuinles geldt dat uw betaling bij ons moet zijn bijgeschreven om deel te nemen aan deze les.

VI. Voor en tijdens de les
Zorg dat u uw hond minstens 2 uur voor de les gegeten heeft in verband met een verhoogde kans op een maagkanteling. Geef uw hond liever pas een uur na de les te eten.
Laat uw hond van tevoren goed uit. Mocht er ondanks dat toch een ongelukje gebeuren, dient iedere begeleider de eventuele uitwerpselen van zijn hond op te ruimen.
Laat uw reu op het terrein niet overal tegen aan plassen.
Honden dienen altijd aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur anders beslist.
Tijdens de les dient iedere cursist zich te houden aan de richtlijnen van de instructeur. Iedereen moet met volle aandacht met zijn hond kunnen werken.
Voorkom agressie tussen honden onderling. Laat honden echter ook niet met elkaar spelen tijdens de training. U dient er voor te zorgen dat andere cursisten op geen enkele manier hinder ondervinden van uw hond.
Ruw optreden naar de hond (slaan/schoppen) wordt niet toegestaan.
Draag tijdens de training geschikte kleding en schoeisel en houd tijdens het trainen uw jas gesloten.
Zorg dat u op de training altijd een speeltje en/of brokjes bij zich heeft. Dit om de hond te kunnen belonen.
Van iedere cursist wordt verwacht dat hij/zij in een sfeer van goede harmonie met elkaar omgaat en respect voor elkaar en elkaars honden toont.
Laat uw hond geen gaten graven. Dit is gevaarlijk voor mensen en honden en komt het terrein niet ten goede.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de instructeur.

Aangepast op 29 april 2020

Winkelwagen